Budovanie systému EKO-SMART

Chceme aby sa na slovenské skládky odpadov prestala vyvážať cenná sklárska surovina akou sú sklené črepy. Snahou je vybudovať funkčný systém zberu odpadového skla z územia Slovenska. Črepy môžu byť rôzneho druhu, rôznych prímesí a farebností pochádzajúcich od rôznych  dodávateľov.