Naše služby

Sklený odpad a odvoz skleného odpadu

Naša spoločnosť zbiera sklený odpad z miest jeho aktuálneho výskytu. Odvoz skleného odpadu vykonávame kontajnerovými vozidlami resp. vozidlami na sypký materiál. Podmienkou aby sa v materiály nevyskytovali nežiadúce látky je aby sa sklený odpad zhromažďoval oddelene od ostatných odpadov na spevnenej resp. vybetónovanej ploche. Odvoz sklených odpadov následne vykonávame po telefonickej objednávke a dohodnutia si termínu jeho odvozu. Ak sa u vás vyskytuje odpad zo skla, neváhajte a zavolajte si ku nám po jeho odvoz a následnú ekologickú likvidáciu. 

Likvidácia autoskla

Spracovateľom starých vozidiel zabezpečujeme zvýšenie percenta zhodnotenia autovrakov. Napomáhame zbaviť sa všetkého skleného odpadu zo spracovania starých vozidiel. či už sa jedná o okná, reflektory a iné sklené časti. Celková váha skla nachádzajúca sav autovrakoch je približne 40 kg, čo tvorí zhruba 3% podiel na celkovej hmotnosti starého vozidla. Samotné čelné autosklo z osobného automobilu svojou hmotnosťou približne 13 kg, prispieva k zvýšeniu zhodnotenia autovraku približne o 1%.

Spracovateľom starých vozidiel pomáhame splniť limity materiálového spracovania starých vozidiel zhodnocovaním autoskiel. 

Pre strediská výmeny autoskla

Spoločnosť Eko-Smart poskytuje služby servisným strediskám výmeny autoskla.

Či už vymieňate sklá na osobné autá alebo nákladné vozidlá, vieme vám poškodené odpadové sklá ekologicky zlikvidovať. Sklá nesmú obsahovať prímesy znečistených látok ako sú oleje, filtre, a iné znečistenie v prípade, že ste autoservis. Po dohode si po sklá prídeme, alebo ich môžete doviesť priamo ku nám.

Pre zberné dvory

V rámci neustáleho zvyšovania dostupnosti našich služieb a rozširovania poľa našej pôsobnosti ponúkame novým partnerom- prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov s udeleným povolením súhlasu na zber odpadu zo skla- katalógové čísla odpadov (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02.

V prípade, že ste prevádzkovateľ takéhoto zberného dvora a máte záujem o spoluprácu pri likvidácii skla kontaktujte nás na uvedených číslach a adresách v sekcii kontakt.....