O skle

Sklo je v súčasnosti jedna zo základných priemyselných a stavebných materiálov. Vďaka svojej priehľadnosti nachádza široké spektrum využitia. Z chemického hľadiska obsahuje najčastejšie kremičitý piesok, sódu, oxidy alkalických kovov, vápenec a rôzne iné prímesy podľa toho aké požadujeme aby malo vlastnosti. Je to biologicky neaktívny materiál. Nie je voľne rozložiteľný v prírode. Voľný výskyt neexistuje a preto sa musí vyrábať. Priemyselná výroba skla je za rôznym účelom využitia (dekorácia, stavebný materiál, obalový materiál, automobilový a elektrotechnický priemysel).

Do skla sa pridáva množstvo prísad pre dosiahnutie jeho požadovaných kvalitatívnych vlastností a určenia skleného výrobku.

Tabuľové sklo sa najčastejšie používa v stavebníctve a automobilovom priemysle. Tabuľové sklo tvorí až 1/3 svetovej produkcie skla. Svetová ročná produkcia tabuľového skla je približne 48 mil. ton. Vďaka svojim vhodným vlastnostiam aplikácie v stavebníctve a automobilovom priemysle jeho produkcia rastie o 6% ročne.

Treba si uvedomiť, že taviaca pec na ploché sklo pracuje nepretržite s kapacitou jednej pece až do 1000t skloviny / deň. V prípade, že sklo nemá odbyt sa sklo rozbíja a črepy sa roztavujú a vracajú do výrobného procesu. Tým sa šetria primárne zdroje surovín a energia až do 40%.

Na Slovensku však výroba tabuľového (plaveného alebo floatového) skla nie je. Všetko tabuľové sklo sa na opracovanie dováža predovšetkým z Čiech, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.

Pri dosahovaní požadovaných vlastností sa zvykne tabuľové sklo upravuje rôznymi metódami. Jednou z nich je aj zahrievanie skla na vysoké teploty. Tento proces voláme tvrdenie alebo kalenie skla. Kalené sklo sa po rozbití rozpadne na množstvo úlomkov. Tieto úlomky nie sú ostré a tak nedochádza k poraneniu osôb zasiahnutými týmito úlomkami.