Pomáhame ekológii v odpadovom
hospodárstve a energetike

Recyklácia a zhodnocovanie skla

Zber a odvoz skleneného odpadu z miest jeho aktuálneho výskytu a jeho následná ekologická likvidácia. 

Viac

Zelená
energia

Služby servisným strediskám výmeny autoskla. Napomáhame zbaviť sa všetkého skleného odpadu.

Viac

Výrobky z recyklovaného skla

Služby pre zariadenia na zber odpadov s udeleným povolením súhlasu na zber odpadu zo skla.

ekoizolacie.sk

Vytvorme spolu niečo skvelé

V oblasti odpadov sme zberová spoločnosť. Vykonávame zber sklených odpadov za účelom ich ďalšieho využitia. Chceme dosiahnuť, aby odpadové sklo ako druhotná surovina nebolo bezvýznamne ukladané na skládkach odpadov. Chceme aby v čo najväčšom rozsahu bolo vyzbierané za účelom jeho zhodnotenia.

V oblasti energetiky prevádzkujeme 4 vodné elektrárne. Vyrábame energiu bez emisií. Dbáme na ochranu životného prostredia a snažíme sa v rámci dnešnej zmeny klimatických podmienok vyrobiť čo najviac čistej energie.

Naše služby

Našou snahou je vybudovať systému spätného odberu odpadového skla na Slovensku, tak aby boli v čo najvyššej miere znovu použité.

Signature.png

Máme jasnú víziu

Prostredníctvom zmluvných partnerov, pôvodcov, zberových spoločností, recyklátorov, výrobcov a dopravcov zabezpečiť zber, odvoz a čo najvyššiu mieru recyklácie skla. Pôsobíme na území celého Slovenska. Ďalšia naša komodita je penové sklo

Viac o recyklácií skla
0+

MWh

Elektickej energie vyrobíme každý deň

0+

Ton

Ušetreného CO2

0+

Klientov

Doplnil by sa popis podla toho co to bude