O nás

Eko-smart je progresívna environmentálna spoločnosť so sídlom na strednom Slovensku. Prevádzkujeme systém spätného odberu a likvidácie skla.  Pôsobnosť našej spoločnosti je prostredníctvom našich partnerov na území celého Slovenska odkiaľ odoberáme a odvážame sklené črepy.

Zameriavame sa predovšetkým na zber a recykláciu lepeného skla, autoskla vrátane čelného autoskla ale aj drátoskla, dithermy, vrstveného skla, rôznych kónexov, farebného skla, bezpečnostného skla a iných druhov doposiaľ nespracovávaných druhov skla ako aj čírych črepov.

Chceme dosiahnuť, aby sklo ako významná druhotná surovina nebolo bezcieľne ukladané na skládkach odpadov a v čo najväčšom rozsahu bolo z územia celého Slovenska vyzbierané za účelom jeho ďalšieho využitia.

Našou snahou je vybudovať systému spätného odberu a likvidácie skla vo všetkých krajoch, tak aby boli čo najdostupnejšie pôvodcom týchto odpadov. Dbáme na ochranu životného prostredia a urobíme maximum, aby sme znížili skládkovanie druhotných surovín na báze skla. Pomáhame priemyslu zbavovať sa skleného odpadu. Rovnako pomáhame zberovým spoločnostiam, dovozcom a spracovateľom starých vozidiel plniť zvyšujúce sa limity materiálovej recyklácie pri spracovaní starých vozidiel. Napríklad recykláciou čelného autoskla, ktorú vykonávame prispievame k zvýšeniu materiálovej recyklácie vozidla o zhruba 1%.

Našou víziou je prostredníctvom zmluvných partnerov, pôvodcov sklených odpadov, dovozcov skla a autoskla, zberových a prepravných spoločností zabezpečiť zber, odvoz a následnú recykláciu skla z územia celého Slovenska. Tým, že spolupracujeme s partnermi z rôznych regiónov pokrývame celé územie Slovenska. Ďalšia naša komodita je penové sklo