Zelená energia

Výroba a predaj elektrickej energie vo vodných elektrárňach.

Spoločnosť Eko-Smart s.r.o vyrába elektrickú energiu v 4 vodných elektrárňach. Všetky energetické zdroje sú na Slovensku. Sumárny inštalovaný výkon elektrární je 165kW. Spolu dokážu vyprodukovať približne 500MWh elektrickej energie ročne. Každú sekundu vedia spracovať sumárne od 100 litrov do 3800 litrov vody za sekundu. V prípade nižších prítokov na daných tokoch sa vedia zregulovať na nižšie prietoky. Ich spád odkiaľ voda poháňa lopatky turbín sa pohybuje od 3,2m po 20m.

Vyrobenú energiu dodávajú do distribučnej siete na tzv.”krytie strát” teda energia z nich je v sieti spotrebovaná najbližším aktívnym odberným miestom.

Priemerne sa v slovenskom energetickom mixe na 1kWh vyrobenej elektriky vypustí do ovzdušia 232g CO2. Eko-Smart výrobou vo vodných elektrárňach vypustí 0g. Ročne tak ušetrí približne 116 ton vypustených CO2 z energetického mixu Slovenska pri výrobe elektriky.

Našou snahou je udržiavať a prevádzkovať energetické zdroje v čo najlepšej kondícii pre bezporuchovú a čo najvyššiu možnú výrobu. Nemenej dôležitá je aj modernizácia a investície do modernizácie a opráv týchto zdrojov aby sa zabezpečila čo najvyššia efektívnosť výroby.

Dnešné zmodernizované počítačové riadenie výroby v našich elektrárňach dokáže zdvihnúť objem výroby aj o 50%. Preto sa neustále snažíme zlepšovať prevádzku našich vodných elektrární.