Kontakt Eko-Smart s.r.o.

Error message

You do not have permission to view this form.

Spätný odber sklených črepov a poškodených autoskiel prevádzkuje:

 

 

 

Novozámocká 24
960 01 Zvolen
email: infoekosmart.sk
tel: +421-902-648-946

           
Sídlo spoločnosti:   Novozámocká 24, 960 01 Zvolen    
Prevádzka BB:   Sládkovičova 37/A, 974 01 Banská Bystrica    
Prevádzka ZH:   Priemyselná 100, 965 01 Ladomerská Vieska    
           
IČO:   45 845 026 Bankové spojenie:   UniCredit Bank
DIČ:   202 312 1969 Číslo účtu:   1107330004/ 1111
IČ DPH:   SK202 312 1969 IBAN:   SK05 1111 0000 0011 0733 0004
      SWIFT:   UNCRSKBX

     

               

 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri obchodného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č: 19072/S    

 

Kontaktný e-mail formulár: